కత్రీనా పెదాల లాగ టెంటింగా ఉన్నాయి ~ Telugu Sex Stories Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu


చీ ఎంటి పాని ఇది నొట్లొ ఎవరైనా కారుస్తారా అంటూ మొహం చిక్లించింది.కారిపొసెసరికి పనింద్ర మొడ్డ చిన్నగా అవుతుంది.సారి ప్రియా మొదటిసారి కదా ఎదొ అయిపొయింది అని లేచి టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు.స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చాడు.తరువాత ప్రియా ఇంకొ టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లింది.ప్రియా స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చింది.బెడ్ మీద చూస్తె పనింద్ర టవల్ తీసెసి తల వెనక చేతులని పెట్టుకొని పడుకొని ప్రియా వైపు చూస్తున్నాడు.ఎయ్ ఎంటది కనీసం టవల్ కట్టుకొవచ్చు కదా అని అడిగింది.పనింద్ర బెడ్ దిగి ప్రియా దగ్గరకి వెల్లి టవల్ లాగెస్సాడు.ప్రియాని కింది నుండి పై వరకు చూసాడు గుడ్రటి సన్నులు చిన్న ముచ్చికలు వాటి చుట్టు పింకిష్ వలయాలు.సన్నని నడుముసిడిగుండాన్ని తలపించె బొడ్డు ఇంకా కిందికి వెల్తె తెల్లటి తొడలు.అసలు ఎక్కడ కుడా పెళ్ళి అయింది అనటానికి గుర్తులు లేవు.అబ్బా తినెసెలా ఎంటా చూపులు అంది ప్రియా.ప్రియాని అలా చూసెసరికి మల్లి పనింద్ర మొడ్డ ప్రాణం పొసుకుంటుంది.ప్రియాని బెడ్ మీదకి తొసాడు.ప్రియా కాళ్ళని బెడ్ మీద పెట్టి కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చొని ప్రియా కాళ్ళని బాగా చాపాడు.స్నానం చేసి వచ్చెసరికి ప్రియా పూకు కొంచేం తడితొ మెరుస్తుంది.వంగి తన నాలుకతొ ప్రియా పూకు మీద పైకి కిందకి రాసాడు.అబ్బా పాని మల్లి మొదలుపెట్టావా చంపుతున్నావు పాని హ్ హ్ స్ స్ స్ పాని మెల్లిగా అంటూ పనింద్ర తలని పట్టుకొని తన పూకుకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర తన వేళ్ళతొ పూకు పెదాలని విడదీసి తన నాలుకని ప్రియా పూకులొకి తొసాడు ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ నాలుకని పూకు లొపలికి తొసి నాకున్నాడు.పన నాలుకతొ ప్రియా పూకులొ పక్కలకి పైకి కిందికి తిప్పుతూ పూకు గొడలని తడుముతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఎప్పుడు చూడని స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నావు కదా పాని స్ మెల్లిగా కొరకకు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర తన నాలుకతొ ప్రియా పూకు గొడలని తడుముతూ ప్రియా పూకు పెదాలని చిన్నగా కొరుకుతున్నాడు.ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.పనింద్ర నాకుతూ పైకి వెల్లి బొడ్డు చుట్టు నాకుతున్నాడు బొడ్డు లొకి నాలుకని తొసి నాకుతున్నాడు.పాని మెల్లిగా ప్లీస్ హమ్మా ఎదెదొ చేస్తున్నావు అసలు ఇలంటి సుకం తెలీదు నాకు అబ్బా ప్లీస్ అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా బొడ్డు నుండి కడుము మీద నాకుతూ సన్నుల వరకు వెల్లాడు సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నాలుకతొ తడుముతున్నాడు.ఒక సన్నుని పిసుకుతూ ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు.హ్ స్ పాని పిసుకు బాగా పిసుకు పాని ఎలా తెలుసు నీకు ఇవన్ని హ్ స్ స్ మెల్లిగా అబ్బా కొరకకు ప్లీస్ పాని కొరకకు అంటూ పనింద్ర తలని తన సన్నులకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు ఒక చేతిని ప్రియా పూకు మీద వేసి రుద్దుతున్నాడు.పాని మెల్లిగా అలాగె ఇంకా చేయు పాని స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ చంపుతున్నావు పాని మెల్లిగా అంటుంది.పనింద్ర పైకి వెల్లి ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.ఇద్దరు ఒకరి పెదాలని ఒకరు చీక్కూంటున్నారు.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని చీకుతూ ఒక చేతితొ సన్నుని పిసుకుతూ ఇంకొ చేతితొ పూకు మీద రుద్దుతున్నాడు.ప్రియాకి స్వర్గంలొ తెలుతున్నట్టు ఉంది.తన చేతులతొ పనింద్ర తలని పట్టుకొని పనింద్ర పెదాలని చీకుతుంది తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది పనింద్ర ప్రియా నాలుకని చీకుతున్నాడు.మల్లి తన నాలుకని వెనుకకి తీసుకొగానె తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసాడు.ప్రియా పనింద్ర నాలుకని చీకుతుంది.పనింద్ర తన చేతి వేళ్ళని ప్రియా పూకులొకి తొసి ఆడిస్తున్నాడు.ప్రియాని వదలకుండా సన్నుని పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతున్నాడు వేళ్ళని పూకులొ ఆడిస్తున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర పెదవిని కొరికింది.పనింద్ర వెంటనె ప్రియా పెదవిని పంటితొ పట్టుకొని కొరికి లాగి వదిలాడు.ప్రియా ఎదొ అనెలొపు మల్లి ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసి ప్రియా నాలుకతొ ఆడుతున్నాడు.పనింద్ర తన వేళ్ళని పూకులొ ఆడిస్తూ బొటన వేలితొ ప్రియా క్లిట్ టచ్ చేసాడు కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ప్రియా అదిరింది.పనింద్ర ప్రియా రెబ్డు పెదాలని మార్చి మార్చి చికుతూ సన్నులని మార్చి మార్చి గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.ప్రియా నొటి నుండి మాట రాకుండా తన నొటిని మూసి ప్రియా పెదాలని చీకుతున్నాడు.రూం మ్*చ్ మ్*చ్ మ్*చ్ అనె సౌండ్ రీ సౌండ్ అవుతుంది.
పనింద్ర తన వేళ్ళని ప్రియా పూకులొ స్పీడ్ గా ఆడిస్తూ ప్రియా గొల్లిని రుద్దుతున్నాడు.ప్రియా ఆపుకొలేకా కార్చేసింది.పనింద్ర ప్రియాన్ పెదాలని వదిలాడు తన వేళ్ళకి అంటిని పెదాలని చీకుతున్నాడు.ప్రియా ఆయస పడుతుంది అబ్బా పాని ఎంటి రా అసలు పెదాలని వదలలేదు అంది కత్రీనా పెదాల లాగ టెంటింగా ఉన్నాయి అన్నడు.అసలు పెట్టకుండానె రెండు సార్లు కార్పించావు నిజం చెప్పు ఎంత మందితొ చేసావు అని అడిగింది.నిజం నువె ఫస్ట్ అన్నాడు.ప్రియా పనింద్ర తలని పట్టుకొని లాక్కొని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టింది.పనింద్ర ప్రియా మీదకి ఎక్కాడు.ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ తన నడుముని పైకి లేపి తన మొడ్డని పట్టుకొని ప్రియా పూకు మీద పైకి కిందకి రాస్తున్నాడు.అబ్బా ఇక నావళ్ళ కాదు పాని పెట్టు లొపలికి అంది.పనింద్ర సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని పెదాలతొ నలుపుతున్నాడు.పెట్టు లొపలికి నేను ఆగలేను అంది.పనింద్ర మెల్లిగా తన నడుమునికిందికి దించుతున్నాడు పనింద్ర మొడ్డ లొపలికి వెల్లడం లేదు ప్రియా పూకు పెదాలని విడదీసి తన మొడ్డని మెల్లిగా లొపలికి తొస్తున్నాడు.అబ్బా మెల్లిగా నొస్తుంది అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతూ తన నడుముని కిందికి దించుతూ పైకి లేపుతున్నాడు పనింద్ర మొడ్డ చాలా బిగుతుగా లొపలికి దిగుతుంది.పనింద్ర పెళ్ళి అయినదానిని దెంగుతున్నట్టు లేదు కి కన్నె పిల్లని దెంగుతున్నట్టు ఉంది.ప్రియా పనింద్ర చ్ట్టూ చేతులని వేసి పాని మల్లిగా నొస్తుంది అబ్బా పాని హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా నొస్తుంది అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర మెల్లిగా దించుతూ తన సగం మొడ్డని ప్రియా పూకులొకి తొసాడు తన మొడ్డని కొంచెం పైకి లాగి ఒక స్పీడ్ స్ట్రొక్ ఇచ్చాడు తన మొడ్డ ఖొంచెం లొపలికి దిగింది అమ్మా అని ఒక్కసారిగా అరిచింది.పనింద్ర మల్లి తన నడుముని పైకి లేపి మల్లి ఒకెసారి కిందకి తొసాడు పనింద్ర మొడ్డ మొత్తం పూకులొకి దిగింది.ప్రియా మల్లి అరిచి పనింద్ర వీపు మీద కొట్టింది.పనింద్ర తన మొడ్డని అలాగె ప్రియా పూకులొ ఉంచాడు.ప్రియా కళ్ళలొకి చూసాడు ప్రియా కళ్ళ నుండి నీళ్ళు కారుతున్నాయి.పనింద్ర ప్రియా కన్నీళ్ళని తుడిచాడు.నీకు పెళ్ళి అయింది కదా ఇంకా నీది టైట్ గా ఉన్నది అని అడిగాడు.రెండు సంవత్సరాలు అయింది చేసుకొని అంది కొంచెం వనుకుతున్న గొంతుతొ అదెంటి అని అడిగాడు.అవన్ని తరువాత చెప్తాను అంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ మెల్లిగా తన నడుముని పైకి లేపి మల్లి కిందకి దించుతూ దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు.ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.పనింద్ర కొంచెం పైకి లేచి ప్రియా పూకు దెంగుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ తొయ్యు ఇంకా లొపలికి పాని నిజంగా స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నావు పాని హ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని గట్టిగా మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని పిసుకుతూ లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు.ప్రియా పూకులొ రసాలు ఊరి పనింద్ర మొడ్డ ఫ్రీగా కదులుతుంది.ప్రియా తన కాళ్ళని పనింద్ర వీపు మీద వేసింది పనింద్ర తన మొడ్డని ప్రియా పూకు లొతుల్లొకి తొస్తూ దెంగుతున్నాడు ప్రియా పెదాలని చీకుతూ తన మొడ్డని మొత్తం ప్రియా పూకులొ తిప్పుతూ దెంగుతున్నాడు.ఒక్కొక్క దెబ్బ ఒక్కొ వైపు తగులుతుంది ప్రియా తన కాళ్ళకిందకి దించి బాగా చాపింది కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ పనింద్ర తలని పట్టుకొని పనింద్ర పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని చీకుతూ కొరికుతున్నాడు.కింద ప్రియా పూకులొ తన మొడ్డని వేగంగా ఊపుతున్నాడు.ప్రియా కూడా ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది.కాసెపటికి ప్రియా కార్చేసుకొని పడిపొయిది.పనింద్ర పైకి లేచి మొకాళ్ళ మీద కూర్చొని.ప్రియా మొకాళ్ళ కింది నుండి పట్టుకొని కాళ్ళని పైకి లేపాడు ప్రియా పూకు కొంచేం మూసినట్టు అయ్యింది ప్రియా పూకు కండరాలు బిగుసుకున్నాయి.ప్రియా కాళ్ళని పట్టుకొని దెంగుతున్నాడు.అబ్బా పాని మెల్లిగా నేను ఎక్కడికి పొను మెల్లిగా అబ్బా హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా తొయు పాని హమ్మా అంటూ మూలుగుతుంది.నేను నిన్ను అసలు వదలను ప్రియా అంటూ లాగి లాగి మొడ్డ లొపలికి వెల్తున్నా ప్రతీ సారి ప్రియా పూకు పెదాలకి ఒరుసుకుంటూ పొతుంది దానితొ ప్రియాకి కొంచెం నొప్పి పుట్టి మెల్లిగా పాని విను నామాట మంటగా ఉంది హమ్మా నీకె చెప్పెది అంటూ అరుస్తుంది.ప్రియా పూకు కండరాలు పనింద్ర మొడ్డ చుట్టు బిగుసుకునెసరికి చాలా టైట్ గా కదులుతుంది.పనింద్రకి చివరికొచెసి ప్రియా అయిపొతుంది నాకు కార్చేస్తున్నా అంటూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు.పాని లొపల కార్చకు వాడు బయట కార్చు అంటూ అరుస్తుంది.కాని పనింద్ర ప్రియా మాటలని వినకుండా ప్రియా పూకు లొతుల్లొకి తొసి కార్చెసాడు
Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | Tamil Sex Stories | gay sex stories | Indian sex stories | sexstories | telugu Indian sex stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories
Related

Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | Tamil Sex Stories | gay sex stories | Indian sex stories | sexstories | telugu Indian sex stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Telugu Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | telugu sex story | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | Tamil Sex Stories | Sex Stories | gay sex stories | Indian sex stories | sexstories | telugu Indian sex stories | Sex Stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories | Sex Stories