అమ్మ,అమ్మమ్మతో సెక్స్ 5 – Telugu Sex Stories –

ఏప్రిల్ 1, 2018
Telugu Sex Stories నేను మెల్లిగా వెళ్లి సోఫా లో కూర్చున్న కొద్దీ సేపటికి అమ్మమ్మ వచ్చి రేయ్ ఆనంద్ షాపింగ్ కి వేద్దాం రా అంది.నిన్ను ఎందుకు అమ్మమ్మ అన్నాను .వెళ్లి అండర్ వేరే కొనుకుందు పద అని అంది.నైట్ న పైన పాస్ పొసవు రా అంది.నేను : అమ్మమ్మ నాకు ఉండేర్వరే ఉంది చూడు అని నా షార్ట్ విప్పి చూపించ.అమ్మమ్మ : సరే నైట్ టైం లో అండర్ వారే వేసుకొని పద్దుకోరా అంది.నేను : నాకి నిద్ర రాదు అమ్మమ్మ అని చెపినా.అమ్మమ్మ : రేయ్ నా నడుము మొత్తం పాస్ పొసవు రా అంది.నేను : అమ్మమ్మ మార్నింగ్ పాస్ ఒకలా వస్తుంది.నైట్ ఒకలా వస్తుంది ఎందుకు అమ్మమ్మ అని తెలియనట్లు అన్నను.అమ్మమ్మ: మళ్ళీ చెపుతా లే అందినేను : చెపు అమ్మమ్మఅమ్మమ్మ : సరే కానీ వెళ్లి డ్రెస్ విప్పు పో నీకు తలకు ఆయిల్ పుస్త అంది.నేను : వెళ్లి నా బాత్రూం లో బట్టలు విప్పి టవల్ కట్టుకొని కూర్చున్న ఇంతలో అమ్మమ్మ వచ్చి బాత్రూమ్ లో కి వచ్చింది.అమ్మమ్మ : చూడు రా నీ తల లో ఎంత మట్టి ఉందొ అంది.నేను : ఆవున అమ్మమ్మ అని అన్నాను .అమ్మమ్మ నువు కూడా సన్నాం చేసినా లేద అని అన్నాను.అమ్మమ్మ : లేదు రా ని తరువాత నేను తల సన్నాం చేయాలి రా అంది.నేను మనసులో ఏ రోజు అమ్మమ్మ ను కొని సెక్స్ డౌబ్ట్ అడిగి అమ్మమ లో సెక్స్ కోరికలు పెంచాలి అనుకున్న.నేను: అమ్మమ్మ చిన్నపుడు నువు కూడా నాతో సన్నాం చేసేదనివి అంట అమ్మ చేపింది అని ఒక్క రాయి వేసానుఅమ్మమ్మ :అవును రా అంది.నేను : అయితే ఇపుడు కూడా చేయి అని అన్నను.అమ్మమ్మ : ఇపుడు నువు చాలా పెద్దవాడివి అయినవు రా అంది.నేను : ఎందుకు కాదు.అమ్మమ్మ నువు చెలసిందే అని అన్నను.అమ్మమ్మ : రే నా సిగ్గు రానేను : నువ్వు నన్ను బట్టలు లేకుండా చూసినవు నేను నిను బట్టలు లేకుండా చూసినా ఇంకా ఏమిఉంది అని అన్నానుఅమ్మమ్మ : వదుర నీతో ఇప్పుడు సన్నాం చేస్తే నీకు చాలా డౌబ్ట్ వస్తాయి రా అంది.నేను : నాకు ఏమి రావు అని అన్నను.అమ్మమ్మ : సరే లే అంది.ముందు నువ్వు కానీ రా అంది.నేను : లెదు ఫస్ట్ నువ్వు తరువాత నేను అన్నను.అమ్మమ్మ : లేదు రా ముందు నీకు కాని అంది.నేను : లేదు ఫస్ట్ నువ్వు అన్నాను.ఇలా కొది సేపటి తరువాత అమ్మమ్మ సరే అని ఒప్పుకుంది.
Related
telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories
Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘676711399386534’,
xfbml : true,
version : ‘v2.1′
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/’.$tco_fb_locale.’/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Telugu Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | telugu sex story | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu sex stories | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | telugu sex stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories | telugu sex stories