అమ్మ,అమ్మమ్మతో సెక్స్ 10 – Telugu Sex Stories –

ఏప్రిల్ 14, 2018
Telugu Sex Stories నేను : అమ్మమ్మ ఈ విషయం నాకు ముందు తెలిసి ఉంటే కనీసము అమ్మ ఆనందలను అన్ని చేసేవాడిని.మరి నీకు ఎందుకు అలవాటై యింది బట్టలు లేకుండా అన్నానుఅమ్మమ్మ : మీ అమ్మ నే అలవాటు చేసింది రానేను : అమ్మమ్మ నీకు సెక్స్ కోరికలు ఉన్నాయి అని అమ్మ కు తెలుసాఅమ్మమ్మ తెలుసా ఏంది రా మీ అమ్మ నాను డైరెక్టుగా చూసింది కూడానేను: అపుడు ఏమి చెపినవుఅమ్మమ్మ: ఏమి చెప్పాలా రానేను : అమ్మ ఏమి అనలేదఅమ్మమ్మ: మీ అమ్మ అపుడు నాతో అమ్మ నీ బాధ నాకు అర్థం అయింది. నీకు ఈ విషయం చేప కూడదు కానీ నువ్వు ఎవరితో అయిన సుఖం పడచుకదా అమ్మ ఎలా పూకులో వేలు పెట్టుకుంటే ఏమి వస్తుంది అందినేను: అపుడు నువ్వు ఏమి అన్నావుఅమ్మమ్మ: నువ్వు చేపింది చేదాం అనుకుంటే ఎవరితో అయిన పోదాం అనుకుంటే వాడు గాన నన్ను దెంగి ఎవరితో అయిన చెప్పాడు అనుకో అప్పుడు అందరూ నను లంజ గా చూస్తారు అన్నానునేను: ఇంకా చెపు అమ్మమ్మఅమ్మమ్మ :ఏమి లేదు రా అప్పుడు నేను మీ అమ్మ తో ని మొగుడు కాడా పడుకోమంటవ అని అన్నానునేను : అపుడు అమ్మ ఏమి అందిఅమ్మమ్మ: ఏమి లేదు అమ్మ నా మొగుడు ననే 1 సo ఒకేసారి లేదా 2 సార్లు దెంగుతున్నాడు. పెళ్లి అయిన 12 సార్లు బాగా దెంగే వాడు ఇపుడు నాకు నేను వెళ్లి దెంగ మన దెంగడం లేదు అంది అప్పుడు నేను అమ్మమ్మ తో అమ్మమ్మ నాకు నువ్వు చచేపిన స్టోరీ బట్టి నాకి అర్థం ఏమిటి అంటే1.అమ్మ నైట్ టైం బట్టలు లేకుండా నిద్రపోతుంది2.అమ్మ కి నీకు సెక్స్ కోరికలు ఉన్నాయి అని తెలుసు3. అమ్మ కు నువ్వు ఎవరితో పడుకున్న అమ్మ ఏమి అనుకోదు ఎందుకంటే అమ్మ కి ని గురించి బాగా తెలుసు కనుక4.నువు అమ్మ ఇద్దరు అప్పుడు అప్పుడు సెక్స్ గురించి మట్టాలడుతుంటారు5.అమ్మనే నీకు బట్టలు లేకుండా పడుకోవడం అలవాటు చేసిందిఅమ్మమ్మ వీటిని ఆధారంగా చేసి నైట్ కల మంచి ప్లాన్ వేస్తా చూడు. అమ్మ తో సెక్స్ చెయడాం చాలా ఈజీ కాని ఇక్కడ వచ్చింది ఒకటే అదే ఎవరికి ఆయిన్ కొడుకు తో సెక్స్ చేయాలి అంటే తప్పుగా అనుకుంటారు సో అమ్మకు ముందు మనుసు లో నుండి ఆ విషయం తీసేయాలిఅమ్మమ్మ : సరే రా నను దెంగేది ఏమి అయిన ఉందలేదనేను: అమ్మమ్మ పద స్నానం చేస్తూ దెంగుతాఅమ్మమ్మ: సరే పద అందినేను అమ్మమ్మ బాత్రూం కి వెళ్ళాము అమ్మమ్మ బాత్రోమ్ లో దెంగను.నేను అమ్మమ్మ వెళ్లి తరువాత బోజనము చేసాము. అమ్మమ్మ వెళ్లి రెస్ట్ తీసుకుంది నేను మాత్రం అమ్మ ను దేన్గడాని ఐడియా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను . కొది సేపటికి ఐడియా వచ్చింది.అమ్మమ్మ కి నైట్ చేపథం లే అని అనుకున్న నైట్ అయింది నేను అమ్మమ్మ నా రూమ్ కి వెళ్లినము .నేను: అమ్మమ్మ నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అన్ననుఅమ్మమ్మ: ఏంటి రా అందినేను: ఏమీ లేదు అమ్మమ్మ అని నా ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసానుఅమ్మమ్మ : బాగానే ఉందిరానేను: అమ్మమ్మ రేపు అమ్మ కు ఫోన్ చేసి నేను చెపినట్లు చెపుఅమ్మమ్మ: సరే కానీ ముందు నా పని కనిరానేను: అమ్మమ్మ నీ పూకు జిల నేను ఏ తీర్చలేకున్న .ఇక తాతయ్యా ఉన్న కూడా వేస్ట్ అన్నానుఅమ్మమ్మ: సరే కానీ ముందు దెంగరా అందిమరుసటి రోజు అమ్మమ్మ వచ్చి నిద్ర లేపింది .రేయ్ కాలేజీకి వెళ్లాలి లే అంది.నేను: ఏ రోజు నేను లివ్. నువ్వు అమ్మకి ఏ రోజు ఫోన్ చేసి నా ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా నేను దేగారగాఉంది వుండి అమ్మ ఏమి చ్చెపుతుందో వినాలి అన్నఅమ్మమ్మ: సరే గాని లే అంది.ఇంతలో అమ్మమ్మ ఫోన్ రింగ్ అయింది అమ్మమ్మ వెళ్లి ఫోన్ చేసి రేయ్ మీ అమ్మనే రా ఫోన్ అందినేను : స్పీకర్ ఆన్ చేసి నేను చిపినట్లు చెయ్ అన్నానుఅమ్మమ్మ : ఎల ఉన్నావు చిట్టి అందిఅమ్మ: నువ్వు ఎలా ఉన్నావ్ అందిఅలా కొది సేపు వాళ్ళు మట్టాలెడిన తరువాత నేను అమ్మ తో నేను నీతో చిపినట్లు చెయ్యి అన్నానుఅమ్మమ్మ: చిట్టి అక్కడ ఇద్దరే ఉన్నారు గా ఇద్దరు రోజు రాత్రి దేన్గిచుకుంటున్నారఅమ్మ: ఇక్కడ అంత సీన్ లేదు .పూకు లోకి మొడ్డ పోక సంవత్సరం అయిందిఅమ్మమ్మ: మరి ఎలా ఉంటున్నావే అంది.అమ్మ: ఏమి చేయమంటుంవ్ అలవాటు అయింది.సరే గాని ని పూకు ఎలా ఉంది అమ్మఅమ్మమ్మ:దాని గురించి నీకు ఒక విషయo చెప్పాలి అందిఅమ్మ: ఏంటో చెపు అందిఅమ్మమ్మ: సరే గాని అది ఫోన్ లో చెప్పలేను నువ్వు వచ్చినక చెపుతా అందిఅమ్మ: నీకు చెప్పడం మరిచి పోయా ఏ రోజు నేను బయలుదేరుతున్న అంది.వాణ్ణి 4 డేస్ లీవ్ పెట్టమను అందిఅమ్మమ్మ: సరే రా అని ఫోన్ కట్ చేసింది
Related
telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories
Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘676711399386534’,
xfbml : true,
version : ‘v2.1′
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/’.$tco_fb_locale.’/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Telugu Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | telugu sex story | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu sex stories | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | telugu sex stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories | telugu sex stories