వంశనికికొక్కడు 18 – Telugu Sex StoriesTelugu Sex Stories అలా పడుకుండిపోయాను సరిగ్గా అయిదు గంటలకు నా ఫోన్లో అలారం మోతకు లేచాను లేచి హడావిడిగా బట్టలు వేసుకొని ఆమెకు చెప్పకుండా పైకి వెళ్లి కుక్కల సప్పుడు చేయకుండా నా రూంలోకి పోయి జిమ్ డ్రెస్ వేసుకొని జిమ్ చేయడానికి వెళ్ళానుజిమ్ ముగించుకుని వచ్చేసరికి అత్త నాకోసమే ఎదురుచూస్తుంది ఏమి అంటాదో అని భయంగా ఉందినేను సోఫాలో కూర్చున్నా ఆంటీ బాదం పాలు తెచ్చి నా ప్రక్కనే కూర్చుంది రాం నిన్న నైట్ అక్కడే పడుకున్నవా నేను అవును అని తలా ఊపానుఅత్త కొద్దిగా కోపంతో రాం తిని వస్తాను అని చెప్పావు మరి అక్కడే పడుకుంటాను అత్తమ్మ అని ఒక్కముక్క ఫోన్ చేసి చెప్పుచు కాదాఆది. అది రాత్రి.. జరిగింది అంత చెప్పిన పుసాగుచినట్లు అత్తమ్మ నన్ను అదోలా చూస్తూ మొత్తానికి పెద్దవాడివి అయ్యావునేను తలా దించుకున్నాను చేసింది అంత చేసి తలా ఎందుకు దించుకోడామ్ సరే గాని చేసేటప్పుడు అది వడాలిసిందినేను అర్దమ్ కానట్లు చూస్తూ.. అత్తమ్మ అదే నీకు బుగ్గల అనిపించిందే దాన్ని కొండోమ్ అంటారు అది వాడితే ఏ మాయరోగలు రావు సరే నువ్వు వేళ్ళు రెడీ కాహమ్మయ్య అనుకున్నా ..అత్తమ వెంటనే నానికి ఫోన్ చేసింది. అమ్మ నేను జానకి చెప్పు అమ్మ బాగున్నాడా కన్నా నీకు వాడు తప్ప నీ కూతురు మనవరాళ్లు అవసరం లేదు కాదా అమ్మఅదేంలేదు బిడ్డ నీకు తెలిసిందే కాదా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు మరి నీ అల్లుడు ఆయన ఏమిటి పెద్దవాడు అయ్యాడు నిన్ననేఒక్కముక్క అర్దమ్ అవ్వడామ్ లేదే సరిగా చెప్పి చావు ని మనవాడు జరిగింది అంత నానికి చెప్పింది అవునా నిజమాజానకి నువ్వు ఒకపని చేయవే నువ్వు ఆ అమ్మాయిని కలిసి పూర్తిగా రాం నీ మార్చామని చెప్పవే కావాలి అంటే డబ్బులు ఇద్దాంసరే చూస్తాను ఇప్పటికీ చాలా మార్పులు వచ్చాయి ఈరోజు సండే మరి అబ్బాయి బయటకు వెళ్తా అన్నాడు సరే అమ్మ ఉంటాను ని మనవడికి టిఫిన్ రెడీ చేయాలి అని ఫోన్ పెట్టేసింది..నేను రెడీ అయి కిందకి వచ్చాను ఈలోగా అత్తమ వేడివేడిగా పూరీలు చేసింది తినేసి అత్తమ్మకు చెప్పి అన్సార్ గాడి దగ్గరకు వెళ్ళానుఒకసారి దుర్గ ఏం చేస్తుందో చూద్దామని వెళ్ళాను రెండు మూడు సార్లు కొట్టినా తలుపులు తీయలేదు ఏటన్న వెళ్ళిందా సరే సాయంత్రం కలుద్దాం అని ఊరుకున్నానుఅత్తమ్మ చెప్పినట్లు టాక్సివాడికి రోడ్ No 52 జగదీష్ రావు గార్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ కి తీసుకెళ్లామని చెప్పాను ముప్పై నిమిషాల్లో తీసుకెళ్లాడు దానిముందే ఉంది హోటల్ ఇదివరకు వెళ్ళాను కాదా..ఫాతిమా అంటి నన్ను దూరం నుండే గుర్తుపట్టింది తనకళ్ళలో పట్టరాని ఆనందం నన్ను చూడగానే అంటి అన్సార్ లేడా అని అడిగాను ఉన్నాడు రాం పైనా వేళ్ళు పైకి నీకోసం వేడి వేడి వడపావ్ తీసుకువస్తానుఅంటి దుర్గ కన్నా అందంగా ఉంది ముస్లింలు అయినా అంటి ఎక్కువ సారీస్ కడుతుంది అనుకుంటా హోటల్ లో బురఖా అన్నా కష్టమే కాదా మరినిన్నటిదాకా లేని చూపులు ఈరోజు కొత్తగా చూస్తున్నాయి ఆమె ఎత్తులు జాకెట్ లోపలి నుండి బయటపడేలా ఉన్నాయి చి చి నన్నునేనే తిట్టుకొని పైకి వెళ్ళానుముంబై లో చాలా ఇండ్లు ఇలానే ఉంటాయి కింద షాప్స్ ఉంటే పైనా వాళ్ళు ఉండటానికి వీలుగా రెండు మూడు గదులు ఉంటాయి ఇరుకుగానే ఉంటాయి.హోటల్ రెండు రూంలో ఉంది వీళ్ళు పైనా మూడు రూములుగా చేసుకున్నారు ఒక గదిలో అన్సార్ గాడు ఇంకోగదిలో హసీనా ఫాతిమా అంటి చిన్నగా హాల్ ఉంది.నేను పైకి వెళ్ళేసరికి హసీనా హాల్లోకూర్చుండి టీవీ చూస్తుంది నన్ను చూడగానే హాయ్ రాం ఏంటి హటాత్తుగా ఇలా వచ్చావు నేను ఏ రకూడదా అలా అని కాదు ముంబైకీ కొత్తకాదు అందుకనిఇదివరకు వచ్చాను నేను అవునా అప్పుడు నేను లేను రాం అప్పుడు నేను కిందనుండే అంటి చేతి వడపావ్ తిని వెళ్ళాను సరే గాని అన్సార్ ఉన్నాడా హా ఉన్నాడు తన గదిలోఈలోపు మా మాటలు విని అన్సార్ బయటకి వచ్చాడు హాయ్ రాం నేనుకూడా హాయ్ అన్సార్ ఇప్పుడేనా రావడం హా జస్ట్ ఇప్పుడే పద కిందకు వెళ్లి టిఫిన్ తిని బయటకు వెళ్దాం నేను సరే అన్నాను.ఆంటీ కూడా వేడివేడిగా టిఫిన్ రెడీ చేసింది మేము తిని అలా నడుచుకుంటూ బయటకు వెళ్ళాంచెప్పు రాం ఎక్కడికి వెళదాం. నేను నాకు బైక్ నడపడం రాదు, నువ్వు నేర్పగలవా హేయ్ నీకు ఇంకా బైక్ నడపడం రాదా నాకు వచ్చు కానీ నాదగ్గర బైక్ లేదు ఎలాగ మరినేను సరే ఇక్కడ కిరాయి దొరికితే తీసుకుందాం వారం రోజులు సరేనా ఒకే రాం మా కాలనీలో ఉంది మెకానిక్ షాప్ అందులో తీసుకుందాం.ఆరోజు సాయంత్రం వరకు బైక్ నేర్చుకోడంతో సరిపోయింది అన్సార్ నన్ను దింపి వాడు బైక్ తీసుకొని పోయాడు వాడిదగ్గరే ఉంటే బెటర్ కాదాఇంటికి వెళ్లి కాస్తా ఫ్రెషప్ అయి అత్తమ్మ కి చెప్పి దుర్గ దగ్గరకు వెళ్ళాను.అబ్బాయిగారికి ఇప్పుడు తీరిందా, హో హో మేడం నేను ప్రొద్దున్నే వచ్చాను మేడం గారు లేరు అబ్బో అవునా ఎప్పుడు వచ్చారో 10 కి వచ్చాను డోర్ కొట్టికొట్టి వెళ్ళాను. అయ్యో పాపం ఇంతకీ ఎటు వెళ్లారు మేడం ని ఎంకమ్మ మేడం మేడం ఏంట్రా ముద్దుగా దుర్గ అని పిలువు ఓహో అలాగే మేడం అని నవ్వాను నిన్ను అంటూ మీదపడి బాగా నవ్వులాటగా ఉంది కదూ కాదు వేరేలా ఉంది ఆమె ఛాతిభాగం మొత్తం నా మీదపడి నలిగిపోతోంది వేరేలా అంటే ఎలానో ఇలాగా అంటూ ఆమె పెదవులు అందుకున్నాను నా నాలుకతో ఆమె పెదవులు మొత్తం నాకుతుంటే ఆమెలో కంపరం పుట్టింది. అమెకూడా నాకంటే వేగంగా నా పెదవులు చీకుతుంది 5నిమిషాలు సాగిన ముద్దులతో బయటకు వచ్చి ఒక్కరోజులోనే ఇంత నేర్చుకున్నావు మా గురువు అలాంటిది మరి ఏంటో మీ గురువు గొప్పతనం అబ్బో మాటల్లో చెప్పలేను కావాలి అంటే చేసి చూపిస్తాను . ఏం చూపిస్తావో అంటూ ప్యాంట్ మీద నుండి నా మొడ్డను గట్టిగా నిలిపింది నేను హా అలా నాలపకు తాను కుడి చెవిపై ముద్దులు పెడుతుంది ఏదోలా అవుతుంది ఎలా నాలపలి నువ్వు నాలపావు నన్ను నాలపనివ్వు ఎలారా నీతో వేగేది అంటూ చెవిని గట్టిగా కొరికింది హమ్మ…నాకు కోపం వచ్చి నేను ఆమెను నమీదనుండి తప్పిచ్చి అమేమీద చేరాను ఇప్పుడు చెప్పు ఏం నాలపలి తాను చెప్పితే నలిపేవాడు మొగోడే కాడు నేను ఆమె మెడపై ముద్దులు పెడుతున్నాను రాం హ్మ్మ్ వెచ్చగా శ్వాస వదిలింది ఆమె చిరకుచ్చిలలో చేయి పోనిచ్చాను పూకు ఎక్కడ ఉందో దొరకడం లేదు మొత్తం వెంట్రుకలు తకుతున్నాయి నా చూపుడు వేలు ఒకలోతైనా చోట ఇరుక్కుంది ఆమెలో చలనం పెరిగింది హ్మ్మ్మ్.. రాం ఎమ్ చేస్తున్నావు ఇదే పూకు అన్నమాట ఆమె మొఖం అంతటా ముద్దులు పెడుతూ పూకులో వేళ్ళు పెట్టి గెలుకుతున్న ఆమె సుఖానికి తట్టుకోలేక రాం అలాగే హ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్ ఇక్కడ నా మొడ్డకుడా వీరంగం చేస్తుంది ఇంకాకసేపు ఆగితే కరేలా ఉంది నేను లేచి నా బట్టలు అన్ని విప్పేసాను తాను కూడా పూర్తి నగ్నంగా మారింది బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళాము బట్టలు ఇక్కడే వదిలేసి రాం 69 కి పోదామా నేను చిత్రాంగా అది ఏంటి అన్నాను నువ్వు పడుకో అనగానే నేను పడుకున్నాను ఆమె నామీద ఉల్టా చేరింది నా నోటి దగ్గర పూకు పెట్టింది దీన్నే 69 అంటారు నువ్వు పూకు నాకచ్చు నేను నీ మొడ్డ చీకచ్చు అని మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకుంది నేను ఆ ఇష్టాంగనే పూకు నాకడం మొదలు పెట్టాను ఉప్పగా ఓగారగు ఏమో నీళ్ళలా ఊరుతున్నాయి…మొన్న చూసిన vcr లో లాగా నేను నాలుకని పూకులో దూర్చాను ఆమె నా మొడ్డను మొత్తం చివరివరకు చీకుతుంది మొడ్డ రోజురోజుకూ పెద్దగా అవుతుంది అనుకుంటా నాకు తెలీని నా మొడ్డ బరుమోడ్డలా అయింది తాను ఒకసారి మొడ్డమొత్తం లొపలికి తీసుకొని బయటకు వదిలి రాం ని మొడ్డ రోజురోజుకూ గడిదమొడ్డల అవుతుంది తట్టుకోడం నావల్ల అవుతుందా అంది నేను ఆమె పూకులో ఊరుతున్నా రసాలను పిలుస్తున్నాను.నేను పూకు నాకడం అపి ఆమెను విడదీసుకోని అమెపై పడి పెదవులపై దాడి చేసాను హ్మ్మ్మ్ రాం ఇంకా అపకు దూర్చు ని దండాన్ని నాకుకూడా కరేలా ఉంది అమేపుకు దగ్గర మొడ్డ పెట్టి కొద్దిగా వెనక్కి ముందుకు అటూఇటూ చేసాను ఆమె తట్టుకోలేక అబ్బా అలా చేయకు రాం పెట్టు త్వరగా నేను ఒక్క తోపుడు తోసాను ఆమె హా అని అరిచింది ఏంటి అలా తోచవు నేను వినకుండా దెంగడం స్టార్ట్ చేసాను ఈసారి బలంగా దెంగుతున్నాను ఆమె పిచ్చిగా రాంహ్మ్మ్మ్ అలాగే దెంగు హా హా హా హా అంటూ పిచ్చిగా అరుస్తుంది పదినిమిషాలు అలా దెంగి ఆమెను లేపి కుక్కల వంగబెట్టి మళ్ళీ నా గడిదమొడ్డను తోసాను ఈసారి మరి బలంగా తోసాను అంటే ఆమె ఊపిరి ఆగక రాం చంపేస్తున్నావు ఈరోజు ఇలాగే హా హా హా హా హా హా నువ్వు ఇలా పడుచుపిల్లను దెంగితే సచిపోతుంది నేను అవిఎమ్ వినకుండా బలంగా దెంగుతున్నాను.. ఆమె పిచ్చిగా నువ్వు పూకు దెంగడానికే పుట్టావు రాం అది అలాగే గట్టిగా దెంగు అలా మరో 10 నిమిషాలు దెంగి నా పిచికారీ అంత ఆమె పూకులో కార్చేసాను ఆయాసంగా అలాగే పడుకుండి పోయాను
Related
Telugu Sex Stories 2016telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Telugu Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | telugu sex story | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu sex stories | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | telugu sex stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories | telugu sex stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *